Sección Noroeste de Chubut

Sección NECH (Noreste de Chubut)

Diana Rubio  
Presidente

María Rosario Peralta  
Secretaria

Jimena Lorenzo 
Tesorera

Nadia Cañadas  
Vocal

Ana Lía Tarabuso 
Vocal